Colegiu UTM

Utilaj Tehnologic Industrial și Accesorii

Calificare: Tehnician Mentenanță Mecanică Echipamente Industriale

Durata studiilor: 4 ani – în baza studiilor gimnaziale

Descrierea generală a domeniului de formare profesională: 

Misiunea domeniului de specialitate Utilaj Tehnologic Industrial și Accesorii este formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă in spatiul local și internațional prin:

  • acumularea unui ansamblu de cunoștințe în domeniul specialitatii la nivelul conceptelor moderne cum ar fi Industria 4.0 – baza solida pentru dezvoltarea profesionala personala;
  • formarea și dezvoltarea competențelor profesionale necesare pentru activitatea în conditiile utilizarii tehnologiilor informationale industriale si fabricarii digitalizate.

Descrierea succintă a calificării:

Tehnicianul in Mentenanță Mecanică Echipamente Industriale îndeplinește sarcini cu caracter tehnic în domenile: reglarii, functionarii si mentenantei sistemelor tehnologice cu instrumente de comanda numerica (CNC); pregatirii constructive a fabricarii cu instrumente CAD; controlului calitatii prelucrarilor cu instrumente de masurat digitale, inclusiv in regim asistat de calculator.

utilaj

La finalizarea studiilor absolventul:

  • poate îndeplini funcţii de tehnician de mentenanta a utilagului tehnologic, tehnician proiectant mecanic, tehnician fabricare pe sisteme tehnologfice CNC, tehnician de control și testare a calității produselor industriale, maistru de productie, orice alta functie ce necesita cunostinte si competente în ingineria uitilajelor si tehnologiilor industriale, in ingineria produselor industriale in ingineria mecanică;
  • se poate angaja în câmpul muncii în cadrul întreprinderilor constructoare de mașini, atelierelor mecanice, întreprinderilor moderne mici și mijlocii (inclusiv cu capital strain), birourilor de proiectare, oricaror altor intreprinderi si companii ce intr-un fel sau altul proiecteaza si/sau prelucreaza mecanic diverse materiale si sau deservesc functionarea sistemelor tehnologice mecanice;
  • isi poate continua studiile la una din programele de licenta din domeniul 071 – Inginerie şi activităţi inginereşti