Colegiu UTM

Tehnologia Alimetației Publice

Calificare: Tehnician în alimentația publică

Durata studiilor:4 ani – în baza studiilor gimnaziale.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Absolvenţii specialităţii “Tehnologia alimentaţiei publice ” pot activa în unităţi de alimentaţie  publică/la agenţi economici, care necesită specialişti competenţi, capabili să contribuie la soluţionarea problemelor parvenite în activitatea unităţilor de alimentaţie publică, indiferent de forma organizatorică juridică.

Descrierea succintă a calificării:

Tehnolog alimentaţie publică are o  activitate orientată în verificarea calităţii materiei prime, semipreparate, produse finite, elaborarea reţetelor noi, monitorizarea fluxului tehnologic de producere, astfel  asigurând creşterea volumului de vânzări şi satisfacerea preferinţelor consumatorului.

         Absolvenţii obţin competenţe profesionale  în diverse aspecte, ce ţin de:

  1. Cunoaşterea metodelor de îmbunătăţire a aspectului produselor, precum compoziţia chimică, aroma, culoarea, consistenţa şi valoarea nutritivă;
  2. Cunoaşterea structurii şi compoziţiei produselor sau modificările pe care acestea le suportă în timpul procesării şi al depozitării;
  3. Dezvoltarea metodelor noi de conservare, procesare, împachetare, depozitare şi livrare a produselor, folosind cunoştinţele din chimie, chimia produselor alimentare, microbiologie şi alte ştiinţe;
  4. Analiza organoleptică a bucatelor finisate după miros, gust, aromă, consistenţă, culoare, în conformitate cu reţetele întocmite;
  5. Verificarea normelor de includere a ingredientelor brute  pentru stabilitatea de procesare şi obţinerea produselor finite de  calitate cu valoarea nutritivă corespunzătoare;
  6. Evaluarea procesului de prelucrare primară a produselor şi metodelor de preparare a bucatelor, termenii şi normele de păstrare a acestora;
  7. Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de servire a bucatelor;
  8. Elaborarea şi prezintarea prodúselor noi  clienţilor;
  9. Cunoaşterea fluxului de producere, funcţionarea utilajului tehnologic şi frigorific necesar procesului de producere.

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

Persoanele care obțin calificarea profesională tehnolog alimentaţie publică  se pot angaja în cîmpul muncii în funcția de  tehnolog alimentaţie publică, bucătar-şef, şef bucătărie pentru copii,  şef de sală restaurant, ospătar-şef ( administrator sală de comerţ),  barmen-şef, administrator, bucătar, ospătar, cofetar, laborant în laboratoare de profil alimentar.