Colegiu UTM

Rețele de calculatoare

Calificare: Tehnician în Rețele de calculatoare

Durata studiilor: 4 ani – în baza studiilor gimnaziale

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Misiunea domeniului Crearea și administrarea bazelor de date și a rețelelor informaționale este formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă locale și internaționale prin:

  • acumularea unui ansamblu de cunoștințe în domeniul TIC în scopul dezvoltării profesionale și personale;
  • formarea și dezvoltarea competențelor necesare pentru activitatea în domeniul respectiv.

Descrierea succintă a calificării:

Tehnicianul pentru rețele de calculatoare realizează o diversitate de operații ce presupun o foarte buna pregătire profesionala dar și calități manageriale pentru a conduce echipe de lucru, se asigura că componentele hardware și software ale rețelei funcționează la parametrii normali.

Picture3

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

  • instaleze, configureze și susține rețelele de tip LAN, WAN, sau Internet;
  • mențină în stare de funcționare sistemele hardware și software ale rețelei;
  • monitorizează rețeaua pentru a se asigura de disponibilitatea acesteia față de toți utilizatorii sistemului.

Absolvenții care obțin calificarea profesională tehnician pentru rețele de calculatoare se pot angaja în cîmpul muncii în funcție de tehnician pentru rețele de calculatoare, ş.a.

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea activității zilnice proprii și a echipei subordonate, menținerea unui mediu corespunzător de sănătate, securitate în munca și prevenirea și stingerea incendiilor, organizarea locului de munca propriu și al subordonaților, întocmirea de documente specifice, realizarea programului de mentenanță.