Colegiu UTM

Programare și analiza produselor program

Calificarea: programator

Durata studiilor:  4 ani

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Asistentul programator utilizează instrumente, tehnologii informatice și ale comunicării pentru conceperea, proiectarea, elaborarea, testarea, implementarea și dezvoltarea sistemelor informatice, a programelor și a documentației tehnice aferente

Misiunea domeniului implică capacități de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiștii, programatorii și ceilalți specialiști antrenați în procesul de elaborare, testare și utilizare a programului/aplicației.

Descrierea succintă a calificării:

Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori – furnizează asistenta tehnică utilizatorilor, direct sau prin telefon, e-mail sau alte mijloace electronice, inclusiv diagnosticarea și rezolvarea problemelor privind componentele software și hardware (programele și componentele de calculator), echipamentul informatic periferic pentru computere, rețelele, bazele de date și internetul, și oferă îndrumare și sprijin în realizarea, instalarea și întreținerea sistemelor.

Oportunități:

Principalele funcții îndeplinite sunt următoarele:

  • Elaborarea programului/ componentei aplicației software;
  • Testarea și implementarea programului/ aplicației;
  • Asigurarea securității programelor/ aplicațiilor, a datelor de test și a suporturilor/ dispozitivelor de stocare;
  • Asigurarea corectitudinii rezultatelor obținute de program/ aplicație;
  • Instruirea și asistarea beneficiarilor/ utilizatorilor programului/ aplicației;
  • Asigurarea necesarului de componente și materiale consumabile;
  • Gestionarea dispozitivelor de stocare a programelor și datelor de test.
Picture2