Colegiu UTM

Masini si Sisteme de Productie

Calificare: Tehnician Masini si Sisteme de Productie

Durata studiilor: 4 ani – în baza studiilor gimnaziale

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Misiunea domeniului de specialitate Masini si Sisteme de Productie este formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă in spatiul local și internațional prin:

  • acumularea unui ansamblu de cunoștințe în domeniul specialitatii la nivelul conceptelor moderne cum ar fi Industria 4.0 – baza solida pentru dezvoltarea profesionala personala;
  • formarea și dezvoltarea competențelor profesionale necesare pentru activitatea în conditiile utilizarii tehnologiilor informationale industriale si fabricarii digitalizate.

Descrierea succintă a calificării:

Tehnicianul in Masini si Sisteme de Productie îndeplinește sarcini cu caracter tehnic în domenile: pregatirii constructive a fabricarii cu instrumente CAD; reglarii, functionarii si mentenantei sistemelor tehnologice cu instrumente de comanda numerica (CNC), controlului calitatii prelucrarilor cu instrumente de masurat digitale, inclusiv in regim asistat de calculator.

masini

La finalizarea studiilor absolventul:

  • poate îndeplini funcţii de tehnician proiectant mecanic, tehnician fabricare pe sisteme tehnologfice CNC, tehnician de mentenanta a utilagului tehnologic, tehnician de control și testare a calității produselor industriale, maistru de productie, orice alta functie ce necesita cunostinte si competente în ingineria uitilajelor si tehnologiilor industriale, in ingineria produselor industriale in ingineria mecanică;
  • se poate angaja în câmpul muncii în cadrul întreprinderilor constructoare de mașini, atelierelor mecanice, întreprinderilor moderne mici și mijlocii (inclusiv cu capital strain), birourilor de proiectare, oricaror altor intreprinderi si companii ce intr-un fel sau altul proiecteaza si/sau prelucreaza mecanic diverse materiale si sau deservesc functionarea sistemelor tehnologice mecanice;
  • isi poate continua studiile la una din programele de licenta din domeniul 071 – Inginerie şi activităţi inginereşti