Colegiu UTM

Diagnosticarea tehnică a transportului auto

Calificare: Tehnician diagnosticare auto

Durata studiilor: 4 ani – în baza studiilor gimnaziale

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Misiunea domeniului Vehicule cu motor, nave și aeronave  este formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă locale și internaționale prin:

  • acumularea unui ansamblu de cunoștințe în domeniul în scopul dezvoltării profesionale și personale;
  • formarea și dezvoltarea competențelor necesare pentru activitatea în domeniul respectiv.

Descrierea succintă a calificării:

Tehnicianul diagnosticare auto îndeplinește sarcini cu carater tehnic în domeniul ce asigură funcționarea mașinilor, motoarelor și instalațiilor mecatronice și a elementelor acestora prin realizarea lucrărilor de diagnosticare tehnică, prin care se înțelege un ansamblu de metode și mijloace tehnice cu ajutorul cărora se determină starea tehnică a automobilelor fără demontarea acestora și aprecierea sursei remanentei de care mai dispun componentele automobilelor.

Picture1

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

  • planifice activitățile proprii și a subalternilor;
  • organizeze și coordoneze activitățile de diagnosticare tehnică a autovehiculelor;
  • coordoneze activitatea de întreținere a utilajelor/echipamentelor de lucru etc.

Absolvenții care obțin calificarea profesională tehnician diagnosticare auto se pot angaja în cîmpul muncii în cadrul întreprinderilor de transport, stații de servicii auto, stații de inspecție tehnică periodică în calitate de: tehnician diagnosticare auto, expert în activitatea de inspecție tehnică periodică, evaluator tehnic daune auto ş.a.

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: executarea lucrărilor tehnico-inginerești simple sau de complexitate medie.