Colegiu UTM

Administrarea aplicațiilor WEB

Calificarea: Tehnician de site-uri WEB
Durata studiilor: 4 ani

Descrierea succintă a calificării:
Tehnicianul de site-uri web oferă posibilitatea de a activa în domeniul WEB. Tehnicianului este capabil să facă un program care rulează într-o arhitectură client-server folosind tehnologiile deschise World Wide Web. Ele înlocuiesc modelele în care atât serverul cât și clientul rulează tehnologii proprietar, mentenanța aplicațiilor de pe partea de client fiind prea complexă, costisitoare și susceptibilă la erori. În schimb, omniprezența browser-elor web și comoditatea de a le folosi drept client conduce la eliminarea acestei mari probleme.

Picture1

Oportunități:
⦁ accesul la istoricul activității diverselor servicii care rulează pe servere
⦁ accesul la statisticile legate de servicii care rulează pe servere
⦁ posibilitatea de a gestiona baze de date
⦁ administrare taskuri de mentenanța